Rekisteriseloste


Rekisteriseloste

Henkilötietolain 10§ mukainen rekisteriseloste
1. Rekisterinpitäjä
FaceStation Petra Salonen
Y-tunnus: 1949041-7
käyntiosoite: Vanha Porvoontie 2
sähköpostiosoite: info(at)facestation.fi
2. Rekisterin yhteyshenkilö
Petra Salonen
3. Rekisterin nimi
FaceStation Petra Salonen asiakasrekisteri
4. Rekisterin käyttötarkoitus ja tietolähteet
Tietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään (esitietolomake, rekisteröityessä ajanvarausjärjestelmään). Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakkaan asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon, sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen. Jos asiakkaan ja ylläpitäjän välillä on laskutussuhde, asiakastietoja voidaan myös käyttää tähän tarkoitukseen. Tietoja voidaan myös välittää eteenpäin kolmansien osapuolien käyttöön, mikäli se on tarpeellista asiakassuhteen ja tehtyjen ostosopimusten käsittelyssä. Timma ja ylläpitäjä voivat myös lähettää markkinointi- ja muita tiedotusviestejä asiakkaalle kuten vahvistus ja muistutus ajanvarauksesta. Asiakas voi kieltäytyä näistä tiedotteista omien asetustensa alta, sähköpostiviestissä olevan linkin kautta tai ilmoittamalla siitä sähköpostitse osoitteeseen info(at)facestation.fi Käytämme sähköpostimarkkinoinnissa Sendinbluen työkalua, johon tallentuu vain asiakkaan sähköpostiosoite. Sähköpostimarkkinointiin kysytään aina asiakkaan suostumus etukäteen. Tämän työkalun osalta rekisteriseloste löytyy osoitteesta www.sendinblue.com/gdpr.
5. Rekisterin tietosisältö Rekisteriin talletetaan seuraavat tiedot: nimi, sähköpostiosoite, osoite (mahdollisesti), puhelinnumero (mahdollisesti), sukupuoli (mahdollisesti), syntymäpäivä pp.kk. (mahdollisesti), Asiakkaan hallinnoiman maksutilin perustiedot, kuten etu- ja sukunimi ja tunniste, kieli, tieto asiakaskirjeiden vastaanotosta sähköpostitse ja tekstiviestitse, viimeisin sisäänkirjautuminen, viimeisin tietojen muokkausajankohta, tehdyt varaukset, muistiinpanot ja lisätiedot per varaus. Saatamme kirjata myös mahdolliset hoidon kannalta tärkeät terveystiedot, ihoreaktiot yms. Lisäksi säilytämme asiakkaiden ennen hoitoa täyttämät esitietolomakkeet.
7. Tietojen säilytys Tietoja säilytetään asiakassuhteen jatkumisen ajan. Meitä velvoittaa myös kirjanpitolainsäädäntö ja sen mukaiset tiedot säilytämme kulloinkin voimassaolevan lain mukaisesti.
8. Tietojen suojaus
Asiakasrekisterin verkkopalvelun suojauksesta vastaa Timma Oy. Rekisteriä käyttävä verkkopalvelu on suojattu salasanoin ja tietokantapalvelin sekä muut palvelimet ovat suojattuja palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin. Salasanoja ei tallennetta palvelimelle selkokielisenä vaan ne säilytetään suojattuina kulloinkin turvallisena pidettynä menetelmää käyttäen. Palvelin sijaitsee lukitussa ja vartioidussa tilassa. Kukaan ei ole turvassa hakkereilta. Jos järjestelmään murtaudutaan, Timma ilmoittaa siitä mahdollisimman nopeasti ja kertoo myöhemmin mitä vastatoimenpiteitä on tehty. Sinun on pidettävä oma käyttäjätunnuksesi ja salasanasi salassa kolmansilta osapuolilta. Esitietolomakkeita säilytämme asianmukaisesti ulkopuolisilta suojattuna. Pääsy rekisterin tietoihin on vain henkilökunnallamme ja heitä sitoo vaitiolovelvollisuus.
9. Tarkastus- ja kielto-oikeus
Asiakkaalla on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus kieltää antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa ellei laissa muuten määrätä. Pyynnöt tulee lähettää info@facestation.fi. Jotta voimme varmistua pyynnön lähettäjän henkilöllisyydestä, käytäthän rekisteriimme antamaasi sähköpostia. Pyynnön voit myös tulla esittämään hoitolaamme henkilökohtaisesti. Otathan henkilöllisyystodistuksen mukaasi.
10. Evästeet
Ajanvarausjärjestelmä käyttää sivuillaan ns. cookie -toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan sisäänkirjautuneen käyttäjän ns. per sessio. Ilman evästeitä palveluun kirjautuminen ei onnistu. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Mikäli sivuilla vieraileva käyttäjä ei halua palveluntuottajan saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste -toiminnon poiskytkemisen. Selain voidaan myös asettaa varoittamaan käyttäjää ennen evästeen tallennusta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet ovat tarpeellisia sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.
11. IP-tiedot
Timma Oy:n ajanvarausjärjestelmässä vierailevien käyttäjien IP-osoitteet tallentuvat automaattisesti niille varattuun lokiin. Lokia käytetään tilastointitarkoituksiin ja virheselvityksiin. Lokiin on pääsy vain Timma Oy:n henkilöstöllä.
12. Linkit toisiin www-sivustoihin
Sivuillamme voi olla linkkejä ulkopuolisten ylläpitämille verkkosivuille kuten ajanvarausjärjestelmän lisäksi mm.lahjakortti-palvelu. FaceStation Petra Salonen ei vastaa näiden sivujen sisällöstä, turvallisuudesta, eikä kyseisillä sivuilla kerättyjen henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta. Sivustollamme voi olla myös sosiaalisen median toimintoja kuten Facebook Like nappi. Nämä toiminnot voivat kerätä sinulta tietoa kuten IP osoitteesi sekä tiedon millä sivuilla olet vieraillut ja ne voivat lisätä evästeen selaimeesi. Näitä toimintoja koskevat ne rekisteriselosteet ja käyttöoikeudet joita kukin toiminto käyttää.